Botter Bedrijven Wedstrijd
Voorwaarden bedrijvenwedstrijd

Voorwaarden bedrijvenwedstrijd

 

1. Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van het bedrag tot deelname en het maximale aantal inschrijvingen dat per wedstrijddag wordt geaccepteerd.

 

2. Voor inschrijving geldt een uiterste inschrijfdatum, deze wordt vermeld in de uitnodiging en op het inschrijfformulier.

 

3.  De inschrijving komt tot stand door de ontvangst van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier moet binnen de gestelde termijn bij de wedstrijdcommissie bekend zijn.

4.  Iedere deelnemer heeft minimaal het recht op 1 botter waarbij de wedstrijdcommissie zich het recht voorbehoud om aan een bedrijf 1 of meerdere botters toe te kennen.

 

5. Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier per post.

 

6. Eerder of later ontvangen inschrijvingen, evenals incorrect of incompleet ingevulde inschrijvingen worden geretourneerd of verwijderd.

 

7. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer schriftelijk bericht of  hij wel of niet in aanmerking komt voor deelname aan de bedrijvenwedstrijd.

 

8. Iedere inschrijving is pas definitief als de betaling van het inschrijfgeld uiterlijk op de vervaldatum van de ontvangen factuur is voldaan.

 

9. Boten zijn onderling niet overdraagbaar. Bij verhindering moet de organisatie op hoogte worden gesteld. De organisatie  zal een vervanger aanwijzen  van de wachtlijst, mits deze aanwezig is. Mocht er een vervanger worden gevonden dan zal er terugbetaling van het inschrijfgeld plaats vinden. Is dit echter niet het geval dan zal er terugbetaling minus de gemaakte kosten plaatsvinden.

 

10. Voor de bedrijvenwedstrijd is een minimaal aantal deelnemers bepaald op 25 deelnemers, de organisatie bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen het maximale aantal deelnemers.

 

11. Indien 30 dagen voor de wedstrijd het minimale aantal van 25 boten niet is bereikt bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd geen doorgang heeft. Ingeschreven deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld en inschrijfgelden worden geretourneerd minus reeds gemaakte kosten.

 

12. Als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden of onvoorziene calamiteiten is het aan de wedstrijdcommissie voorbehouden om de wedstrijd af  te gelasten of aan te passen. Wijze van deelnemers informatie en eventuele retournering van inschrijfgelden met aftrek van gemaakte kosten worden op dat moment vastgesteld en gecommuniceerd.

 

 13. Voor veiligheid, aansprakelijkheid en verzekering is het wedstrijdreglement van kracht. Deelnemers dienen voor de wedstrijd kennis te hebben genomen van dit wedstrijdreglement. Door inschrijving via het inschrijfformulier bevestigt u kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement. Natuurlijk zijn wij bereid om op verzoek u een exemplaar hiervan te doen toe komen.  

 

14. Deelname aan de Elburger Botter Bedrijvenwedstrijd geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting tot Behoud van Elburger Botters, het organiserend comité en de wedstrijdcommissie zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voor, tijdens of na de wedstrijd ontstaat of op enigerlei wijze voortkomt uit deelnemen aan dit evenement. Met uw inschrijving accepteert u deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Botter boeken

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

Locaties:

Klik op de locaties voor meer informatie