Botter Bedrijven Wedstrijd
Voorwaarden schippers

Voorwaarden schippers

 

Deze voorwaarden gelden voor bottereigenaren die met hun botter deelnemen aan botter bedrijvenwedstrijd Elburg.

Deelname aan de Bedrijvenwedstrijd Elburg geschiedt geheel op eigen risico. Het organiserend comité, de wedstrijdleiding noch de Stichting tot Behoud van Elburger Botters zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voor, tijdens of na de wedstrijd ontstaat of op enigerlei wijze voortkomt uit deelnemen aan dit evenement.Iedereen die deelneemt aan de Botter Bedrijvenwedstrijd Elburg met zijn / haar schip wordt geacht minimaal:

·         wettelijk aansprakelijk (WA) verzekerd te zijn.

·         een opvarendenverzekering (P&I) te hebben.

Met uw aanmelding geeft u aan te voldoen aan deze voorwaarden en stichting ontslaat van elke vorm van aansprakelijkheid.

Botter boeken

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

Locaties:

Klik op de locaties voor meer informatie